Jak pracujeme

Autenticky

Rozumíme startupům a těm, co vyvíjejí nová technologická řešení. Jsme partnery výběrového technologického co-worku SpacePlace, kde se rodí nové byznys příběhy a produkty.

Férově

Pokud vám náš produkt nebo řešení jednoduše nesedne a přijdeme na to dříve, než nad tím prosedíme několik nocí a víkendů, nebudeme si účtovat ani cent. Řešení pro řešení, která nepřinášejí žádnou změnu, jsou ztrátou času a peněz pro vás i pro nás.

Diskrétně

Jsme zvyklí pracovat v atmosféře vzájemné důvěry. Když chybí, dochází ke komunikačním šumům a nedorozuměním. Víme, že pracujeme s citlivými informacemi, proto zachováváme naprostou diskrétnost a bezpečnost hlídáme i přes vysoce spolehlivé technologická řešení jako “owncloud” vyvinutý v SpacePlace.

Flexibilně

Jak to jen půjde, náš harmonogram přizpůsobíme vašim potřebám. Rovněž platí, že pokud si vyberete jakýkoliv produkt a v průběhu jeho řešení zjistíte, že potřebujete něco jiného, nenecháme vás ve štychu.

S kým pracujeme