Daniela Wogurková

Vede tréninky, koučuje nebo se ve firmách objevuje jako stín. Ráda společně s účastníky hledá, jak v pracovním procesu malými kroky dělat postupné změny, zjednodušovat procesy a navzájem se domluvit. Nejčastější témata jsou tedy prevence nedorozumění, fungující spolupráce, vedení lidí, motivace a sebemotivace, komunikace napříč firmou, asertivita a nenásilná komunikace, zvládání změn. Pomáhá nově nasazeným manažerům dobře zvládnout jejich roli, lidem v týmech objevit a využít jejich talenty, týmy podpořit ve společné práci na stejném cíli. Může být vaším mentorem, facilitátorem diskusí, ďáblovým advokátem, když se vám nedaří hnout z místa. Klienti mají Danielu rádi pro její lidský přístup kořeněný břitkým humorem, díky kterému dokáže pojmenovat a otevřít i citlivá témata. Nebo velmi přímo konfrontovat skupinu s otevřenou zpětnou vazbou a posunout ji tak správným směrem.