Martin Sedláček

Martin Sedláček se v roli konzultanta věnuje koučování, rozvoji sebeřízení a kreativity. Vystudoval jednooborově psychologii na FFUK a dramatickou výchovu na DAMU. Absolvoval výcvik v integrativní psychoterapii orientované na tělo, základní výcvik v dramaterapie a výcvik somatického koučování. V minulosti pracoval jako dramaterapeut na Dětské psychiatrické klinice v Motole a jako manželský poradce v Králově Dvoře, vede vlastní privátní praxi.

Zabývá se integrací metod divadelní práce do prostředí lidských zdrojů a managementu. Realizuje projekty uměleckých intervencí ve firmách. Aktivně hraje divadlo.