Peter Nízl

Věnuje se analytickým a poradenským službám v oblasti marketingové komunikace a politického marketingu, kvalitativním průzkumům v různých segmentech ekonomiky a destinačního manažmentu.V současnosti je co-founderem startupu Axepto s.r.o., který rozvíjí elektronickou platformu Signet. Signet zajišťuje komplexní bezpapírová řešení pro doručování a biometrické podepisování zákaznických smluv a jiných elektronických dokumentů, které pro zadavatele doručují na místo určení zprostředkovatelé (kurýři). Předtím interně I externě spolupracoval s několika poradenskými společnostmi jako např. Innovative Management Partner Consulting, Branding Slovakia Consultancy, IMH consulting a své pracovní zkušenosti začal sbírat ve vládní investiční agentuře SARIO.