Peter Učeň

Peter Učeň je politolog a praktik v oblasti podpory demokracie, budování politických stran a politického vzdělávání. Studoval v Bratislavě, Budapešti a Florencii. Ve svém výzkumu se věnoval teorii politických stran a populismu. Pomáhal politickým stranám při budování stranických organizací, organizování politických aktivit a posilňování kapacit v oblasti politického vzdělávání a výzkumu (stranických nadací a think-tanků).