Silvia Orosová

Jako konzultantka a trenérka, Silvia pomáhá organizacím zvyšovat výkon prostřednictvím identifikace a rozvoje potenciálu u zaměstnanců. Specializuje se na design a realizaci systematických rozvojových programů pro obchodní týmy a specialisty zákaznických služeb v oblasti komunikačních dovedností včetně argumentace, přesvědčování, vyjednávání, prezentace a využití psychologie prodeje v obchodní praxi. S manažery pracuje na rozvoji schopnostív oblasti vedení, motivace a řízení výkonu. Má zkušenosti s implementací systematických talent management programů, zaváděním firemních hodnot, školením interních lektorů a rovněž realitací strategických personálních auditů. Silvia vystudovala psychologii na University of Liverpool, cenné pracovní zkušenosti získala v mezinárodních personálně-poradenských společnostech ve Velké Británii i na Slovensku. Je certifikovanou školitelkou diagnostických metod Hogan.