Siniša Atlagić

Siniša Atlagić je profesorem politického marketingu a komunikace na Fakultě politických věd, katedře komunikace a žurnalistiky v Bělehradě. Od konce devadesátých let se účastní několika výzkumů, které se věnují médiím a jejich vlivu na chování voličů a jejich motivaci jít k volbám. Od roku 2012 je členem redakční rady několika vědeckých periodik, publikovaných nejen v Srbsku, ale i v zahraničí. Je autorem několika publikací a odborných článků na téma politické propagandy, politického marketingu a voleb, které byly kromě srbského jazyka vydány i v anglickém a ruském jazyce.