Velmi oceňujeme spolupráci s poradenskou firmou Restartup. Interkulturní workshopy, které pro nás realizovala v tomto roce, nám pomohly k efektivnějšímu fungování naši multikulturní firmy. Workshopy ocenili zejména manažeři multikulturních týmů, neboť díky nim lépe pochopili kulturní specifika jednotlivých národností svých lidí z týmu, oblasti možných nedorozumění i odlišný způsob motivace. Vyhovuje nám flexibilita a zapálení pro věc, které jsou firmě Restartup zcela vlastní a již dnes se velmi těšíme na pokračování dalších workshopů v následujícím roce.