Za hranicami manažérskych zručností

“Tak na čom mi odporúčate ďalej pracovať, čo u seba posunúť na vyšší level?”, spýtal sa ma nejak takto pred pár rokmi jeden manažér takmer na konci nášho spoločného sedenia.

Nieže by ma jeho otázka zaskočila, dostávam ju pomerne často, avšak u Ivana bola odpoveď ťažká. Už tretí rok totiž úspešne manažoval zhruba 12 členný predajný team, jeho výsledky boli 20 percent nad najbližšími konkurentami a on sám bol takmer dokonalým prototypom manažéra. Takmer dokonalým.

A v tom bol problém, niečo mu akokeby chýbalo, niečo čo mu neumožňovalo dostať sa ďalej, dostať ďalší zaujímavý projekt v rámci firmy, naplniť svoje ambície, posunúť sa vyššie. A to niečo som mu nevedel v tej dobe pomenovať ani ja.

Niekoľko dní som Ivanovu otázku nosil v hlave, rozmýšľal a špekuloval, kým mi to došlo. Ujasnil som si to pre zjednodušenie asi takto.

Keď prichádzate do firmy ako juniorný človek, požaduje sa po vás nasledovné:

  1. dostatočná motivácia a chuť pracovať
  2. odborná znalosť problematiky na ktorej budete pracovať
  3. vhodné osobnostné charakteristiky k danej práci a k práci všeobecne

Ak ste šikovný a máte výsledky, pravdepodobne si niekto nad vami povie, že by vám mohol dať viesť malý pracovný team. No a ak sa osvedčíte, dostanete väčší a ťažšie úlohy. Vtejto chvíli však to, čo potrebujete navyše k trom predchádzajúcim sú tzv:

  1. manažérske zručnosti

A tak vy si dopĺňate široké spektrum zručností a vzdelávate sa, posúvate sa ďalej a ďalej ….až sa zastavíte.

A tu nastáva problém. Narozdiel totiž od predchádzajúcich oblastí vám v tejto chvíli nikto nepovie čo to presne je, na čom máte ďalej pracovať. Nedozviete sa to takmer v žiadnej knihe o úspešných ľuďoch, nepovie vám to prípručka leadershipu.

Nikto vám neprezradí, že ďalším levelom zručností, ktoré situácia takmer automaticky od leadra očakáva sú tzv. “politické zručnosti”.

Málo sa o nich hovorí v súvislosti s firmami a leadershipom a ak áno tak skôr len ako súčasť manažérskych zručnosti a často s negatívnou etickou nálepkou, dávajú sa skôr pod pojmy ako “manipulatívne techniky” a podobne.

Pritom skúsenosti ukazujú, že to čo na vyšších stupňoch riadenia rozhoduje o úspechu/neúspechu danej akcie, či projektu sú často veľmi dobre zvládnuté “politické zručnosti” (v prípade ak sú všetky ostatné oblasti dostačujúce). Presne tie politické zručnosti, ktoré mnohí ľudia odsudzujú, nikde sa poriadne neučia a pritom sú kľúčovým faktorom úspechu vrcholových manažérov.

Nebojme sa preto “politických zručností” v rámci firemnej praxe, práve naopak. Hovorme o nich otvorene, učme sa ich a praktizujme. Politika vo firmách vždy bola a bude a možno práve otvorenosť v tejto oblasti umožní aj vyššiu mieru transparentnosti a etickosti firemných “politických ťahov”.

Ján Odzgan

Foto: FreeImages.com