Mala by som

Keď chcem dlho žiť, mala by som: jesť viac zeleniny, pravidelne sa hýbať, menej jedovať, nefajčiť a piť striedmo, usmievať sa na svet a robiť, čo ma baví. Je to v podstate ľahké. Mala by som to všetko robiť – ale je len na mne, či si nabudúce kúpim viac zeleniny a nájdem nejaké recepty na to, aby mi chutila, či sa dokopem a vybehnem, aj keď dnes vonku fúka, či sa budem snažiť byť pokojná a milá k ľuďom okolo, aby mi to rovnako oplácali. Nástroje poznám, ale ich používanie je len na mne.
„Nie som dobrý v plánovaní.“ „Ako mám viesť mojich ľudí, keď im neviem platiť stále viac?“ „Ako najlepšie ísť na vyjednávanie?“ Podobné otázky padajú často a niekedy hľadáme odpovede spoločne. Pri debatách a výmene skúseností často prichádzame na to, že návod nie je zázračný unikátny a nový recept. Našli sme odpovede na všetko. Aj tí, čo sa pýtajú na efektívne plánovanie počuli už o naliehavom a dôležitom, o zlodejoch času, o úložiskách povinností a systémoch boja s prokrastináciou. Manažéri, ktorých trápi motivácia počuli už o dôležitosti pravidelnej a správnej spätnej väzby, nevyhnutnosti poďakovania, ponúknutia priestoru na rozvoj a odovzdaní zodpovednosti, rovnako ako o vzájomnej komunikácii a dôvere. A tí, čo sa vyjednávaním živia vedia lepšie ako ja, že príprava a poznanie ľudí, prostredia a produktov sú kľúčové, rovnako ako aktívne počúvať, správne sa pýtať a ustáť ticho. Počuli – možno dokonca viackrát na rôznych tréningoch, pri rozprávaní so skúsenými. Počuli a dostali tak nástroj. A je na nich, ako či ho používajú.
Často pri prednášaní hovorím o tom, ako „čo najlepšie“ a „čo funguje“ a „čo je dobré robiť, ak chcete…“. No čo sa deje potom, to už v rukách nemám. Je na každom zvlášť, ako neskôr naloží s časom stráveným počúvaním a skúšaním si.
Možno si nabudúce naozaj tej zeleniny kúpim viac. A prajem si, aby si aspoň jeden človek po tréningu viac začal strážiť zaznamenávanie a triedenie povinností, alebo o svojich podriadených začal pre ich potreby a vlastnosti rozmýšľať o každom inak. Vtedy by som vedela, že to, čo robím, nie je len cesta. Že skutočne vedie k cieľu.
Marie Stracenská