Diskrétne

Sme zvyknutí pracovať v atmosfére vzájomnej dôvery. Keď chýba, prichádza ku komunikačným šumom a nedorozumeniam. Vieme, že pracujeme s citlivými informáciami,  preto zachovávame úplnú diskrétnosť a bezpečnosť strážime aj cez vysoko spoľahlivé technologické riešenia ako “uncloud” vyvinutý v SpacePlace.