PEOPLE

Vediete tím ľudí vo výrobnej firme, v call centre, banke, poisťovni, IT spoločnosti, či akomkoľvek inom biznise? Pracujete s predajcami, manažérmi, mnohých zahraničných kolegov stretávate zriedka alebo ste ich nikdy nevideli? Cítite, že tím aj vy potrebujete nakopnúť, dodať energiu, vedomosti a rozšíriť svoje skúsenosti? Nikdy nevieme všetko a aj ten, kto svoju prácu robí dobre celé roky, sa má vždy kam posúvať. Pomôžeme vám nájsť priestor na rast a ukážeme vám silné stránky jednotlivcov aj skupín, na ktorých môžete stavať svoj ďalší úspech. Formou tréningov a workshopov sa budeme venovať skupinám, na individuálnom koučingu a mentoringu jednotlivcom rôznych profesijných zaradení a kariérnych postavení. Pomôžeme vám robiť lepšie to, v čom ste dobrí a odhaliť nové rezervy.

Katalóg produktov a služiebTím Restartup

 • Filip KvapilPartner & CEO Czech Republic
  Filip Kvapil sa ako manažment konzultant venuje predovšetkým manažérskemu rozvoju, koučovaniu, managementu výkonnosti a change managementu. Vo svojom profile má aj kariéru lekára, predovšetkým však má dlhoročné skúsenosti  práce so skupinami a...
  viac
 • Jana BilíkováSenior Consultant
  Jana Bilíková je medzinárodne certifikovaným koučom a lektorkou v oblasti komunikácie, riešenia konfliktov a mediácie. Okrem vedenia tréningov v českom, francúzskom a anglickom jazyku sa špecializuje na problematiku interkultúrneho managementu a oblasťou...
  viac
 • Michal NovotaPartner & CEO
  Michal sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti politického marketingu, reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných a líderských zručností v spoločnosti Restartup, ktorú založil v roku 2012 a odvtedy viedol. Pôsobí...
  viac
 • Kristína RusnákováJunior Consultant
  Kristína vyštudovala bezpečnostné štúdiá na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Má bohaté pracovné skúsenosti ako z politickej kampane, tak aj z neziskového sektora a medzi jej silné stránky patrí hlavne...
  viac

Tím expertov a spolupracovníkov

 • Branislav AndreanskýPartner & Senior Consultant
  Branislav pracuje ako HR konzultant a školiteľ predovšetkým na tréningoch manažérskych zručností. V oblasti politického marketingu pomáha s nastavením PR komunikácie a dohliada na taktické plnenie komunikačnej stratégie. Pracoval ako šéfinštruktor v...
  viac
 • Daniela Wogurková
  Vede tréninky, koučuje nebo se ve firmách objevuje jako stín. Ráda společně s účastníky hledá, jak v pracovním procesu malými kroky dělat postupné změny, zjednodušovat procesy a navzájem se domluvit. Nejčastější témata...
  viac
 • Gabriela Vyziblová
  Gábina ve své práci vychází ze setkání s múzami, vystudovala Divadelní akademii, obor tvořivá dramatika. Zvládla přidat i další obor – pedagogiku se zaměřením na osobnostně sociální rozvoj na Filozofické fakultě Univerzity...
  viac
 • Miroslav Mandel
  Miro je lektorem a konzultantem pro obchodní tréninky, koučinky a poradenskou práci s obchodními manažery a řediteli.Má za sebou bohatou kariéru v obchodě a marketingu. Z původního regionálního sales manažera se vypracoval...
  viac
 • Jitka Jilemická
  Jitka působí jako nezávislá odborná konzultantka, lektorka, mediátorka a kouč v oblasti vzdělávání vrcholového a středního managementu od roku 1995 - osobní i vnitrofiremní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace, facilitace, koučování,...
  viac
 • Karolína Harries
  Karolína jako byznys koučka a lektorka pracuje se skupinami i jednotlivci, ve své práci vychází jak ze svého zahraničního vzdělání (Career Development ve Stockholmu), tak z reálné byznys zkušenosti. Věnovala se key...
  viac
 • Libor Macek
  Libor ve své práci s manažery, mistry i specialisty kombinuje letité zkušenosti s řízením projektových týmů, prodejem i ostruhy z desítek realizovaných rozvojových programů napříč různými odvětvími, především ve výrobě a finančním...
  viac
 • Lucia Ondrejkovič Obenau
  Lucie má 20ti letou praxi v práci se skupinami nejrůznějšího zaměření, několik let působila jako šéf trenérského týmu a garant interního vzdělávání v Project Outdoor Slovakia. Zaměřuje se na rozvoj jednotlivců i...
  viac
 • Pavla Novotná
  Pavlina zkušenost s rozvojem a vzděláváním sahá do roku 1999. Integruje v ní dovednosti z prodeje, HR i pozic senior lektora a projektového manažera vzdělávání v nadnárodních společnostech DHL a HSBC. Pavla...
  viac
 • Daniel Rušar
  Dan získával obchodní a následně trenérské zkušenosti od roku 2003, kdy postupně působil jako obchodník a  trenér vzdělávací společnosti AZ-Dialog, instruktor, šéfinstruktor a člen rady mezinárodní zážitkové vzdělávací společnosti Outward Bound, account manažer...
  viac
 • Miloš Tomka
  Miloš sbíral své zkušenosti projektového manažera v různých prostředích, od IT byznysu přes bankovnictví (IBM, Tatrabanka), spoluprací s řadou výrobních firem či vědeckovýzkumných institucí. Podílel se na optimalizaci procesů, strategickém plánování, nastavení řízení obchodu,...
  viac
 • Sylvia Ondrisová
  Sylvia Ondrisová se jako lektorka a facilitátorka věnuje zejména oblasti řešení konfliktů, interaktivních dovedností, managementu emocí a stresu. Působí také jako terapeutka a koučka v privátní praxi. S kolegy vede Slovenský Institut...
  viac
 • Lucia Klapáčová
  Lucia je expertka na vzťahy, disciplínu a hodnoty – a to doslova. Týmto témam sa venuje celý svoj profesionálny život, kde má za sebou 16 ročnú prax. Bola pravou rukou bývalého predsedu...
  viac
 • Michaela Picková
  Michaela ve své roli senior konzultantky a mentorky těží z rozsáhlých zkušeností top manažerky FMCG společnosti, řízení velkých změnových projektů zaměřených jak na růst, tak na operační excelenci či nákladovou optimalizaci. V...
  viac
 • Ľubica Šebestová
  Ľubica se věnuje tvorbě a realizaci komplexních projektů zaměřených na identifikaci a rozvoj potenciálu jednotlivců, týmů i organizací. Spolupracuje s organizacemi z různých odvětví a to nejen na Slovensku ale i v...
  viac
 • Martin Sedláček
  Martin Sedláček sa v úlohe konzultanta venuje koučovaniu, rozvoju sebariadenia a kreativity. Vyštudoval jednoodborovo psychológiu na FFUK a dramatickú výchovu na DAMU. Absolvoval výcvik v integratívnej psychoterapii orientovanej na telo, základný výcvik...
  viac
 • Hana Vykoupilová
  Hana Vykoupilová sa venuje rozvoju ľudského potenciálu na všetkých úrovniach firemnej hierarchie. Vyštudovaná politologička so zahraničnými skúsenosťami má dlhodobú prax v nastavovaní interných firemných procesov a vo zvyšovaní profesionálnej výkonnosti jednotlivcov i...
  viac
 • Silvia Orosová
  Ako konzultant a tréner, Silvia pomáha organizáciám zvyšovať výkon prostredníctvom identifikácie a rozvoja potenciálu u zamestnancov. Špecializuje sa na dizajn a realizáciu systematických rozvojových programov pre obchodné tímy a špecialistov zákazníckych služieb...
  viac
 • Marie Stracenská
  Marie Stracenská  sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v...
  viac

Referencie

Mondeléz, Home Credit, FEI, Elster, Elster Water Metering, KIA, Air Liquide