KAMPANJE

Da li ste kandidat, politička partija, udruženje građana ili interesna grupa? Da li se nadmećete za glasače i podršku građana u javnom domenu za pitanja kojima se bavite? Da li manevrišete između političara i lobista i osećate da Vas uvek odbacuju? Ako je tako, nemojte prestati da verujete u sopstvene vrednosti, pripremite svoje argumente, a mi ćemo Vam pomoći da ih usmerite ka ciljnim grupama uz pomoć iskusnih stručnjaka u strategijama i taktikama kampanja. Mi stvaramo moderne kampanje. Tehnologije nisu samo igračke, već alat za usađivanje Vaših ideja u um birača. Mi verujemo da dobra strategija predstavlja 80 procenata Vašeg ukupnog uspeha, uz efikasno targetiranje Vaših ograničenih resursa. Mi otelotvorujemo najnovije znanje i vodimo Vas kroz kriznu komunikaciju ukoliko ste saterani u ćošak. Mi svaku kampanju smatramo malim “startup” projektom, stoga smo veoma selektivni. Mi želimo da verujemo u to što promovišete.

KatalogRestartup tim

 • Michal NovotaPartner & CEO
  Michal Novota je konsultant u oblasti političkog marketinga, komunikacija i liderskih veština. Takođe, bavi se konsaltingom u oblasti restartovanja brendova. Učesnik je projekta prikupljanja sredstava za Organizaciju za kosmičke aktivnosti Slovačke. Radio...
  viac
 • Filip KvapilPartner & CEO Czech Republic
  Filip Kvapil, konsultant u oblasti menadžmenta, posebno razvojnog menadžmenta i koučinga. Njegova biografija takođe uključuje i karijeru lekara, ali suština jeste iskustvo u radu sa grupama i pojedincima u poboljšanju međuljudskih i...
  viac
 • Anna ShavitSenior Consultant
  Ana je partner i konsultant u izbornim kampanjama. Doktorirala je političke nauke i ekspert je u oblasti marketinga. Profesor je na Univerzitetu Masarik u Brnu. Ana ima veliko iskustvo u komunikaciji i...
  viac
 • Bogdan StojanovićPartner & CEO Balkans
  Bogdan Stojanović je politički analitičar i konsultant u oblasti lobiranja, pregovaranja i rešavanja konflikta. Radio je u Ministarstvu pravde Republike Srbije u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u odeljenju za bezbednosne poslove....
  viac
 • Kristína RusnákováJunior Consultant
  Kristína studied security studies at the Faculty of Political Science and International Relations of the Matej Bel University in Banská Bystrica. She is extensively experienced in both the political campaigning and the...
  viac

Ekspertski tim

 • Anna Dvořáková
  Glavno polje ekspertize Ane Dvořákove je politički marketing, kreiranje sadržaja i postavljanje PR agende. Diplomirala je političke nauke na Univerzitetu Komenskog u Bratislavi. Tokom studija obavljala je praksu u Ministarstvu za spoljne...
  Viac
 • Daniel Kerekes
  Danijel Kerekes je stručnjak za izbore, izbornu geografiju i podatke. Diplomirao je poslovno upravljanje i politički marketing na Univerzitetu Masarik, gde je trenutno na doktorskim studijama. Njegov akademski fokus su izborni sistemi,...
  Viac
 • Lucia Klapáčová
  Lucija je radila kao sekretar spoljnih poslova SDKU-DS gde je učestvovala u realizaciji izbornih kampanja na parlamentarnim izborima 2006. i 2010. godine, izborima za Evropski parlament 2009. godine i 2014. godine, kao...
  Viac
 • Peter Učeň
  Peter Učen je politikolog ali se uglavnom bavi praktičnom podrškom demokratiji, razvijanju političkih partija i edukaciji u oblasti politike. Studirao je u Bratislavi, Budimpešti i Firenci. U naučnom istraživanju posvećen je teorijama...
  Viac
 • Siniša Atlagić
  Siniša Atlagić je profesor na Odeljenju za novinarstvo i komunikologiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Srbija, na kome drži nastavu na predmetima Političko komuniciranje i Politički marketing. S kraja 1990.-ih godina učestvuje...
  Viac
 • Reza Kazemi
  Starting to be active in elections campaigns Dr. Reza Kazemi is well-known as an international expert for “Psychology and Technology in Election Campaigns”. Practical Experiences: As a founder of Campaigns & Technology, he...
  Viac

Reference