Bogdan Stojanović

Bogdan Stojanović je politički analitičar i konsultant u oblasti lobiranja, pregovaranja i rešavanja konflikta. Radio je u Ministarstvu pravde Republike Srbije u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u odeljenju za bezbednosne poslove. Osim toga, bavi se istraživanjem procesa prikupljanja obaveštajnih podataka i informacionim “ratom”. Bogdan ima iskustvo u implementaciji brojnih visoko-rizičnih projekata na Zapadnom Balkanu. On je takođe doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktor kompanije Restartup Balkans.