Filip Kvapil

Filip Kvapil, konsultant u oblasti menadžmenta, posebno razvojnog menadžmenta i koučinga. Njegova biografija takođe uključuje i karijeru lekara, ali suština jeste iskustvo u radu sa grupama i pojedincima u poboljšanju međuljudskih i poslovnih veština. Filip dizajnira i pokreće složene razvojne projekte u velikom i malom biznisu, pomaže u postavljanju modela komunikacije sa potrošačima. Već nekoliko godina uspešno upravlja „sales“ timovima i procesima prodaje. Filip je direktor kompanije Restartup Czech, ali takođe radi kao mentor u Južno-moravskom centru za inovacije.