Jana Bilíková

Jana Bilikova je sertifikovani trener veština komunikacije, posredovanja i rešavanja konflikta na češkom, engleskom i francuskom jeziku. Osim kurseva “mekih” veština, ona je fokusirana na obuke u oblasti interkulturne komunikacije – posebno na problematiku efektivne saradnje u francusko-češkom biznis okruženju. Jana vodi dugoročni sertifikovani program veština posredovanja i trener je dijagnostičkog metoda tipologiziranja ličnosti GPOP (zlatni profajler ličnosti). U svom radu, Jana voli različitost – kao trener ne radi samo sa najvišim i srednjim menadžmentom u sferi privatnog biznisa, već sarađuje sa nekoliko internacionalnih škola i neprofitnih organizacija.