Peter Nízl

Peter se bavi analitičkim i savetodavnim uslugama u oblasti marketinške komunikacije i političkog marketinga, uz kvalitativno istraživanje u različitim ekonomskim segmentima i destinacionom menadžmentu. On je suosnivač kompanije Axepto koja razvija Signet elektronsku platformu. Signet obezbeđuje kompleksna rešenja, bez gomile papira za isporuku i biometrijski potpis za ugovore i druga elektronska dokumenta. Prethodno, on je interno i eksterno sarađivao sa nekoliko konsutantskih kompanija kao što su Innovative Management Partner Consulting, Branding Slovakia Consultancy i IMH consulting. Peter je svoje prvo radno iskustvo stekao u vladinoj agenciji za privlačenje stranih investicija (SARIO).