Peter Učeň

Peter Učen je politikolog ali se uglavnom bavi praktičnom podrškom demokratiji, razvijanju političkih partija i edukaciji u oblasti politike. Studirao je u Bratislavi, Budimpešti i Firenci. U naučnom istraživanju posvećen je teorijama političkih partija i populizma. Peter je pomogao u izgradnji političkih partija, organizovanju političkih aktivnosti, edukaciji i istraživanju u oblasti politike mnoge fondacije i think tank organizacije.