Silvia Orosová

Kao konsultant i trener, Silvija pomaže uvećanju performansi kroz identifikovanje i razvoj potencijala zaposlenih. Ona je specijalizovana za dizajn i sistematski razvoj programa za biznis timove i specijalista za veštinu komunikacije, argumentaciju, ubeđivanje, pregovaranje, prezentaciju i upotrebu prodajne psihologije u biznisu. Radi sa menadžerima na poboljšanju liderskih veština, motivacije i menadžmenta performansi. Silvija ima iskustvo u implementaciji kompleksnih programa upravljanja talentima, uspostavljanja korporativnih vrednosti, obuke internih trenera i revizora. Silvija je diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Liverpulu i stekla vredno iskustvo u međunarodnim kompanijama za ljudske resurse u Velikoj Britaniji i Slovačkoj. Ona je sertifikovani trener Hogan dijagnostičke metode.