Sylvia Ondrisová

Silvija Ondrišova je trener i facilitator. Fokusirana je najviše na rešavanje konflikta, interaktivne veštine, upravljanje emocijama i stresom. Osim toga, ona radi kao privatni trener. Zajedno sa svojim kolegama, pokrenula je Institut za procesno orijentisanu psihologiju u Slovačkoj. Ona ima dugogodišnje iskustvo u razvoju timova. U saradnji sa neprofitnim organizacijama, ona učestvuje u rešavanju konfliktnih pitanja u Slovačkoj i inostranstvu. Takođe se bavi razvojem liderskih sposobnosti, koncentrišući se na nove forme upotrebe moći i upravljanja ljudima.