Tomáš Pecher

Tomaš je bio uključen u nekoliko projekata razvijanja biznisa, a radi kao konsultant i analitičar. Stručan je u traženju biznis prilika i davanju podrške i saveta biznis subjektima u Srbiji i Zapadnom Balkanu. Učestvovao je u izradi analiza političke i ekonomske situacije u državama Zapadnog Balkana. Takođe, ima veliko iskustvo kao konsultant u kompanijama koje se bave regrutovanjem kadrova. Diplomirao je političke nauke, a posebno se bavi političkom istorijom 20. veka.