Bogdan Stojanović

Bogdan Stojanović je politický analytik a konzultant v oblasti lobbingu, riešenia konfliktov a bezpečnostných rizík. Pracoval ako poradca na Ministerstve spravodlivosti, odbor výkonu trestných sankcií. Venuje oblasti bezpečnosti, výskumu dopadu šírenia jadrových zbraní a zhromažďovania informácií. Bogdan má skúsenosti s implementáciou niekoľkých vysoko rizikových projektov v oblasti Západného Balkánu, najmä v oblasti bezpečnostných rizík. Aktuálne je doktorandom na Fakulte politických vied v Belehrade a je CEO Restartup Balkans.