Branislav Andreanský

Branislav pracuje ako HR konzultant a školiteľ predovšetkým na tréningoch manažérskych zručností. V oblasti politického marketingu pomáha s nastavením PR komunikácie a dohliada na taktické plnenie komunikačnej stratégie. Pracoval ako šéfinštruktor v oblasti outdorových programov a teambuildingov, kde sa profiloval ako tréner školení zameraných na rozvoj tímov a jednotlivcov. V súčastnosti sa venuje predovšetkým rozvoju pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia.  V rámci podporných programov sa venuje strategickému poradenstvu a facilitačným stretnutiam v neziskových organizáciách, a tiež workshopovým a školiacim aktivitám na akademickej pôde.