Daniel Kerekes

Daniel Kerekes je expert na voľby, volebnú geografiu a dáta. Vyštudoval podnikový manažment a politický marketing na Masarykovej univerzite, kde ďalej pôsobí ako doktorand. Zameriava sa na volebnú geografiu, volebné systémy a volebné právo. Počas jeho štúdií v Írsku sa zameral na maloobchodný marketing. V Poľsku sa zas venoval volebnému správaniu.
Teóriu využil v praxi, a to ako konzultant v POLITICALCONSULTING.SK, na volebnej misii OBSE či dobrovoľníčením v kampaniach. Rád cestuje a spoznáva nové kultúry. Do piatich rokov by rád navštívil každú krajinu Európy.