Ján Odzgan

Ján Odzgan sa venuje širokému spektru HR tém vrátane komunikácie v náročných situáciách, psychológii moci v organizáciách a mediálnej komunikácií. Pracoval ako konzultant spoločnosti Deloitte, interný konzultant pre rozvoj riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Slovalco aj ako nezávislý tréner, konzultant a  kouč. Pomáhal pripravovať prominentných kandidátov v prezidentských, európskych, parlamentných, krajských a komunálnych voľbách v Českej republike a na Slovensku.

LinkedIn