Jana Štulajterová

Jana Štulajterová sa venuje analytickej činnosti a spracovávaniu podkladov v oblasti politického marketingu, nastaveniu PR komunikácie pre samosprávy, taktického naplnenia stratégie komunikácie. Čerpá z predchádzajúcich skúseností, kde v rámci stáže na Ministerstve financií SR spolupracovala v oblasti podpory žien v podnikaní a podpory startupov. Počas stáže v Národnej rade Slovenskej republiky analyzovala volebné výsledky poslanca NR SR a pripravovala materiál k rokovaniam. Ovplyvnilo ju absolvovanie programu Akadémie dobrej politiky s myšlienkou fungujúcej verejnej správy. Miluje kávu, hory a beh.