Martin Sedláček

Martin Sedláček sa v úlohe konzultanta venuje koučovaniu, rozvoju sebariadenia a kreativity. Vyštudoval jednoodborovo psychológiu na FFUK a dramatickú výchovu na DAMU. Absolvoval výcvik v integratívnej psychoterapii orientovanej na telo, základný výcvik v drámaterapie a výcvik somatického koučovania. V minulosti pracoval ako drámaterapeut na Detskej psychiatrickej klinike v Motole a ako manželský poradca v Kráľovom Dvore, vedie vlastnú privátnu prax.

Zaoberá sa integráciou metód divadelnej práce do prostredia ľudských zdrojov a manažmentu. Realizuje projekty umeleckých intervencií vo firmách. Aktívne hrá divadlo.