Michal Fiabáne

Vyštudoval politológiu a medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne a University of Copenhagen v Kodani. V rámci magisterského štúdia politológie sa sústredil na politický marketing a volebné štúdiá. Ešte počas vysokej školy absolvoval stáže v kampaniach na lokálnej aj národnej úrovni, venoval sa mládežníckej politike. Prešiel tiež diplomatickými stážami v Kodani, Ženeve a na Dánskom veľvyslanectve v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako konzultant v oblasti politického marketingu a venuje sa online komunikácii a sociálnym sieťam.