Miloš Tomka

Miloš sbíral své zkušenosti projektového manažera v různých prostředích, od IT byznysu přes bankovnictví (IBM, Tatrabanka), spoluprací s řadou výrobních firem či vědeckovýzkumných institucí. Podílel se na optimalizaci procesů, strategickém plánování, nastavení řízení obchodu, zavádění informačních systémů a řadě dalších interních projektů ve velkých firmách. Jeho záliba v projektovém řízení jej postupně přivedla k roli konzultanta a následně certifikátora projektové metodiky Prince 2®. Miloš tak pomáhá firmám zavádět efektivní projektové řízení jak na úrovni tvorby nástrojů, tak při předávání postupů a metod projektovým manažerům.