Siniša Atlagić

Siniša Atlagić je profesorom politického marketingu a komunikácie na Fakulte politických vied, katedre komunikácie a žurnalistiky v Belehrade. Od konca deväťdesiatych rokov je súčasťou niekoľkých výskumov, ktoréskúmajú médiá a ich dopad na voličské správanie ako aj dopad na motiváciu ísť voliť. Od roku 2012 je členom redakčnej rady niekoľkých vedeckých periodík, ako v Srbsku, tak aj v zahraničí. Je autorom niekoľkých publikácií a odborných článkov, na tému politická propaganda, politický marketing a voľby, ktoré boli vydané v srbskom, anglickom a ruskom jazyku.