Tomáš Oparty

Tomáš Oparty vyštudoval Matematicko- fyzikálnu fakultu Karlovej Univerzity v Prahe so zameraním na matematickú štatistiku a pravdepodobnosť. Tomáš má niekoľkoročné pracovné skúsenosti, ktoré získal v poisťovni a v Národnej banke Slovenska, kde predpovedal infláciu použitím Kalmanovho filtrovania. Profesionálne nasmerovanie ovplyvnilo jeho pôsobenie v globálnej softvérovej firme, kde zodpovedal za marketing, analýzu dát a reportovanie v regióne EMEA. Bol taktiež súčasťou niekoľkých start-upových projektov, ktoré sa zameriavali na oblasť štatistiky a pravdepodobnosti. Okrem iných aktivít, je súčasťou spoločnosti, ktorá poskytuje na marketingové analýzy a projektové riadenie.