Tomáš Pecher

Tomáš bol súčasťou niekoľkých projektov, ktoré sa zameriavali na podnikateľský rozvoj. Tu zastával rolu analytika a konzultanta. Vyhľadával podnikateľské príležitosti, zameriaval sa na konzultačnú činnosť pre firmy v Srbsku a v Západnom Balkáne. Ako analytik, pracoval na analýzach politickej a ekonomickej situácie na Západnom Balkáne. Jeho pracovný život zahŕňa skúsenosti konzultanta v personálnej agentúre. Vyštudoval odbor politické vedy a históriu 20. storočia.