Univerzitný technologický inkubátor je pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré podporuje vznik a fungovanie technologických start-up firiem. V rámci svojich aktivít organizuje aj rôzne podujatia, ako sú biznis raňajky InQb, odborné semináre, školenia podnikateľských zručností a mnohé ďalšie. V rámci týchto podujatí prebieha aj spolupráca s firmou Restartup s.r.o. formou zabezpečenia odborných lektorov a mentorov.