Top management spoločnosti zaregistroval, že už po menej ako 6 mesiacoch, sa komunikácia v našej spoločnosti zlepšila. Disciplína, rešpekt a dôvera medzi kolegami dosiahla nový rozmer. Cítili sme zlepšenie oproti minulosti. Spoločne sme sa učili a praktizovali spôsoby ako riešiť konflikty, ako doviesť projekty do úspešného konca, aké je dôležité určiť si jasné ciele a zároveň efektívne komunikovať smerom k zákazníkom a jednotlivcom. Tím z Restartup bude s nami pokračovať. Čo ma utvrdzuje v tom, že nám pomôžu rásť na profesionálnej ako aj osobnostnej úrovni.