Kampaňujete? 10 vecí, na ktoré by ste mali myslieť

Komunálne voľby sú za dverami, volebná kampaň oficiálne začala. V mestách už vidieť kampaňové billboardy a kandidáti zbierajú podpisy.

Prvýkrát v histórii sa na komunálne voľby uplatňujú prísne kampaňové pravidlá. Ak kandidujete, nevyhnete sa im. Spísali sme preto 10 povinností, na ktoré by ste určite nemali zabudnúť.

Zriadiť si transparentný účet

Ak chcete kandidovať na primátora v obci alebo meste, ktoré má viac ako 5 000 obyvateľov, musíte si zriadiť transparentný účet. Cez transparentný účet budete svoju kampaň financovať. Povinnosť platiť kampaňové náklady z transparentného účtu začala v pondelok 9. júla. Odporúčame viesť transparentný účet permanentne. Je to férové a trendové. Voličom ukážete, že vám na transparentnosti záleží a vyhnete sa tak zbytočným pochybnostiam o financovaní.

Započítať do limitu na kampaň aj staršie faktúry

Zákon je v tejto otázke trochu chaotický. Volebná kampaň sa začína vyhlásením volieb, čo sa stalo v pondelok 9. júla. Zároveň však hovorí, že náklady na kampaň minuté 180 dní pred vyhlásením volieb, musia byť zaevidované a započítané do kampaňového limitu. Z toho vyplýva, že náklady na kampaň, ktoré ste minuli od 11. januára, by mali byť evidované a započítané do limitu kampane.

Nezabudnúť na finančný limit

Nezabudnite, že novinkou týchto komunálnych volieb je finančný strop. Jeho výška je závislá od počtu obyvateľov obce a mesta, v ktorom kandidujete. Tak napríklad v Košiciach a Bratislave môžete na primátorskú kampaň minúť maximálne 250-tisíc eur. V Žiline 100-tisíc, v Spišskej Novej Vsi 70-tisíc a v Modre 10-tisíc. Ak kandidujete na starostu obce s menej ako dvoma tisíckami obyvateľmi, tak môžete minúť maximálne 2-tisíc eur.

Do finančného limitu sa započítavajú náklady, ktoré boli minuté na inzerciu a reklamu, výrobu propagačných materiálov a predmetov, billboardov, letákov a pod. Ale pozor! Ak vám niekto bezplatne poskytne napríklad reklamný priestor, bežnú cenu tohto priestoru je potrebné započítať do limitu.

Nezabudnúť na objednávateľa a zhotoviteľa

Toto je veľmi dôležité. Každý reklamný predmet použitý vo volebnej kampani musí byť označený. Znemená to, že na ňom musí byť uvedené, kto si výrobu objednal a kto ho vyrobil. Uvádza sa meno, priezvisko a obec trvalého pobytu. V prípade právnických osôb sa uvádza názov, sídlo a IČO. Označené musí byť naozaj všetko. Výnimku majú drobné predmety ako perá, kľúčenky či odznaky. Na nich stačí uviesť iba informácie o objednávateľovi. Pozor! Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí pokuta až 10-tisíc eur.

Evidovať dary

Dary môžete prijímať, ale musíte vedieť od koho. O daroch máte tiež povinnosť viesť osobitnú evidenciu. Pozor! Dary nie sú len finančné. Ak vám niekto bezplatne poskytne pódium na volebný míting, ide o dar a treba ho zaevidovať. Finančné dary je potrebné prijímať na transparentný účet.

Dodržať moratórium

Volebné moratórium sa týka aj komunálnych volieb, na to netreba zabudnúť. Dva dni pred voľbami sa už kampaň nesmie viesť. Nedodržanie volebného moratória je nielen nefér voči ostatným kandidátom, ktorí ho dodržujú, ale hrozia za to aj vysoké pokuty. Billboardy, ktoré už visia, alebo príspevky na sociálnych sieťach, ktoré boli zverejnené ešte pred moratóriom, nemusia byť odstránené (nemôžu však byť sponzorované).

Rozhodnúť sa. Nezávislý či stranícky kandidát?

Kandidujete ako stranícky nominant? Ešte to neznamená, že sa vás pravidlá netýkajú. Ak kampaňujete, za svoju kampaň zodpovedáte rovnako, ako keby ste kandidovali ako nezávislý.

Pozor! Tieto povinnosti platia aj pre kandidátov na poslancov, no majú niekoľko výnimiek. Nemusia viesť transparentný účet, nemajú limity na kampaň a nemusia posielať ministerstvu záverečnú správu. Musia však viesť evidenciu o nákladoch na kampaň a daroch, označovať predmety, dodržiavať moratórium, archivovať všetky doklady a na požiadanie ministerstva doklady predložiť.

Povinnosti sa netýkajú tých kandidátov na poslancov, ktorí kandidujú za stranu a svoju osobnú kampaň si naozaj vôbec nevedú.

Viesť si webovú stránku

Zákon explicitne nevyžaduje, aby kandidáti mali svoje webové stránky. Vyžaduje ale, aby kandidáti na starostov a primátorov v obciach nad 5-tisíc obyvateľov zverejnili na svojom webe správu o financovaní kampane. Z toho teda vyplýva, že webové stránky by mali mať aspoň po voľbách. Ak už ich majú mať po voľbách, prečo ich nevyužiť aj na kampaň?

Archivovať, archivovať, archivovať. A nezabudnúť na záverečnú správu

Už v bode 2 sme upozornili, že kandidáti na poslancov, starostov a primátorov majú povinnosť viesť evidenciu. Ale pozor! Evidenciu a doklady je potrebné archivovať pod dobu piatich rokov. Ministerstvo vnútra si ich môže kedykoľvek vyžiadať. Kandidáti na primátorov a starostov v obciach a mestách nad 5-tisíc obyvateľov musia zároveň vypracovať záverečnú správu a následne ju zverejniť na svojom webe a poslať ministerstvu vnútra.

Nezľahčovať pokuty 

Nezabúdajme na túto novinku! Kým v minulosti volebné zákony veľa pokút nepoznali, v týchto komunálnych voľbách to bude iné. Za akékoľvek porušenia prísnych pravidiel hrozia vysoké pokuty. Až v tisícoch eur.

DANIEL KEREKES

Súvisiace Blogy