Dominika Valentová

Dominika je student marketinške komunikacije i advertajzinga. Posebno se bavi vizuelnim korporativnim identitetom i grafičkim dizajnom.