Hana Vykoupilová

Hana je posvećena razvoju ljudskog potencijala na svim nivoima korporativne hijerarhije. Diplomirala je političke nauke i stekla iskustvo u uspostavljanju internih procesa u biznisu i poboljšanju radnih performansi pojedinaca i timova. Osim kao trener, radi i kao predavač na kursevima upravljanja.