Jana Štulajterová

Jana Stulajterova sprovodi analizu i priprema materijale, izvore i podatke u oblasti političkog marketinga, PR-a i implementira taktike komunikacione strategije. Tokom prakse u Ministarstvu finansija Slovačke Republike stekla je iskustvo u oblasti pokretanja i podrške “ženskom” biznisu. Kao pripravnik u kancelariji člana Nacionalnog saveta Slovačke Republike, analizirala je izborne rezultate i pripremala materijale za pregovaranje. Bila je u programu Youth Politics Education, koji je predviđen za sve mlade ljude zainteresovane za politiku i javnu upravu. Voli kafu, trčanje i planinarenje.