Michal Novota

Michal Novota je konsultant u oblasti političkog marketinga, komunikacija i liderskih veština. Takođe, bavi se konsaltingom u oblasti restartovanja brendova. Učesnik je projekta prikupljanja sredstava za Organizaciju za kosmičke aktivnosti Slovačke. Radio je kao strateški planer u MARK/BBDO agenciji za advertajzing, kao trener i programski menadžer u Međunarodnom republikanskom institutu (IRI) i kao portparol SARIO-a, slovačke državne agencije za privlačenje stranih investicija.

Web LinkedIn