Anna Dvořáková

Anna Dvořáková sa venuje politickému marketingu, tvorbe obsahu a nastavovaniu PR stratégie. Vyštudovala politológiu na Univerzite Komenského; počas štúdia absolvovala stáže na Ministerstve zahraničných vecí SR a Veľvyslanectve SR v Bukurešti, kde sa oboznámila s prípravou odborných podkladov a mediálnych rešeršov.
Skúsenosti s kampaňou získala pred parlamentnými voľbami, kedy pre politickú stranu pripravovala podklady pre politické vystúpenia.
Absolvovala niekoľko mediálnych a žurnalistických tréningov. Pracovala ako koordinátorka stážového Erasmus+ programu, kde okrem iného zodpovedala za marketing, komunikáciu a tvorbu obsahu na webe a sociálnych sieťach.
Má rada cestovanie, smiech a nikdy nepohrdne dobrou knihou.