David Friedl

David Friedl sa venuje tvorbe a vedeniu crowdfundingových kampaní,
konzultáciám v oblasti crowdfundingu a tiež získavaniu investičných
príležitostí na americkom trhu pre české a slovenské startupy a
začínajúcich podnikateľov. Vo svojej firme Fundchaser USA Inc. pomáha
rozvíjať a prepojovať naše projekty s celým svetom pomocou crowdfundingu.
Skúsenosti získava priamo v USA, ktoré je mekkou crowdfundigu. Venuje sa
taktiež letom teplovzdušným balónom vo firme HaBalon, ktorú pomáhal založiť.