Dominika Valentová

Študentka marketingovej komunikácie a reklamy, ktorá sa venuje predovšetkým tvorbe vizuálnej identity značiek a grafickému dizajnu.