Veľmi oceňujeme spoluprácu s poradenskou firmou Restartup. Interkultúrne workshopy, ktoré pre nás realizovala v tomto roku, nám pomohli k efektívnejšiemu fungovaniu našej multikultúrnej firmy. Workshopy ocenili najmä manažéri multikultúrnych tímov, pretože vďaka nim lepšie pochopili kultúrne špecifiká jednotlivých národností svojich ľudí z tímu, oblasti možných nedorozumení a odlišný spôsob motivácie. Vyhovuje nám flexibilita a zapálenie pre vec, ktoré sú firme Restartup vlastné a už dnes sa veľmi tešíme na pokračovanie ďalších workshopov v budúcom roku.