Jana Bilíková

Jana Bilíková je medzinárodne certifikovaným koučom a lektorkou v oblasti komunikácie, riešenia konfliktov a mediácie. Okrem vedenia tréningov v českom, francúzskom a anglickom jazyku sa špecializuje na problematiku interkultúrneho managementu a oblasťou efektívnej spolupráce v česko-francúzskych tímoch. Jana absolvovala dlhodobý výcvik v mediácii, je lektorkou diagnostickej metódy GPOP (Golden profiler of personality). Má rada diverzitu – vedie tréningy nielen pre klientov z oblasti vrcholového či stredného managementu privátnych korporácií, ale aj v neziskovom sektore a v oblasti školstva.