Peter Nízl

Venuje sa analytickým a poradenským službám v oblasti marketingovej komunikácie a politického marketingu, kvalitatívnym prieskumom v rôznych segmentoch hospodárstva a destinačnému manažmentu.V súčasnosti je Co-foundrom startupu Axepto s.r.o., ktorý rozvíja elektronickú platformu Signee. Signee zabezpečuje komplexné bezpapierové riešenie pre doručovanie a biometrické podpisovanie zákazníckych zmlúv alebo iných elektronických dokumentov, ktoré pre zadávateľa doručujú na miesto určenia sprostredkovatelia (kuriéri). Pred tým interne, či externe spolupracoval s viacerými poradenskými spoločnosťami ako napr. Innovative Management Partner Consulting, Branding Slovakia Consultancy, IMH consulting a svoje pracovné skúsenosti začal zbierať vo vládnej investičnej agentúre SARIO.