Peter Učeň

Peter Učeň je politológ a praktik v oblasti podpory demokracie, budovania politických strán a poltického vzdelávania. Študoval v Bratislave, Budapešti a Florencii. Ako výskumník sa venoval teórii politických strán a populizmu. Pracoval v oblasti pomoci politickým stranám pri budovaní straníckych organizácií, organizovaní politických aktivít a posilňovaní kapacít v oblasti politického vzdelávania a výskumu (straníckych nadácií a think tankov).