Silvia Orosová

Ako konzultant a tréner, Silvia pomáha organizáciám zvyšovať výkon prostredníctvom identifikácie a rozvoja potenciálu u zamestnancov. Špecializuje sa na dizajn a realizáciu systematických rozvojových programov pre obchodné tímy a špecialistov zákazníckych služieb v oblasti komunikačných zručností vrátane argumentácie, presviedčania, vyjednávania, prezentácie a využívania psychológie predaja v obchodnej praxi. S manažérmi pracuje na rozvoji schopností v oblasti vedenia, motivácie a riadenia výkonu. Má skúsenosti s implementáciou systematických talent management programov, zavádzaním firemných hodnôt, školením interných lektorov, a tiež realizáciou strategických personálnych auditov. Silvia vyštudovala psychológiu na University of Liverpool, cenné pracovné skúsenosti získala v medzinárodných personálno-poradenských spoločnostiach vo Veľkej Británii i na Slovensku. Je certifikovaná školiteľka diagnostických metód Hogan.